Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Wykonanie remontu bocznicy kolejowej

zamawiający: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-46
wartość: -
termin składania ofert: 12 maja 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, iż przetarg nieograniczony na ,,wykonanie remontu bocznicy kolejowej” prowadzony w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień” na podstawie pkt. 5.10 tego Regulaminu – został unieważniony. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa betonu towarowego i pozostałych wyrobów betonowych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-20
wartość: -
termin składania ofert: 4 maja 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na brak ofert nie został wyłoniony Wykonawca do realizacji zamówienia. 

zamówienie na:

Realizacja usług legalizacji liczników ciepła

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-27
wartość: -
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: W związku z brakiem ofert postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)