zamówienie na:

Dostawa betonu towarowego i pozostałych wyrobów betonowych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-20
wartość: -
termin składania ofert: 4 maja 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na brak ofert nie został wyłoniony Wykonawca do realizacji zamówienia.